Water Jacket
भविष्य दूरीमा बनाइएको छ।बाँच्नको गुणस्तर, सामंजस्यपूर्ण विकास।

पानी ज्याकेट

  • Cooling Jacket

    कूलिङ ज्याकेट

    L30 / 40 / म्यान मध्यम गति डिजेल इन्जिन कूलिंग पानी ज्याकेट, सामग्री gt400-18, एकाइ वजन 250kg

    समग्र एक्स-रे त्रुटि पत्ता लगाउने ग्रेड 2 भन्दा माथि छ, र मेसिन गरिएको सतह दोषरहित छ, चीनको स्थापित बजारको 80% भन्दा बढीको लागि लेखांकन।